Home / Tuân thủ luật định

Tuân thủ luật định

TT 07/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2016/TT – BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 Nội dung thông tư bao gồm:  Quy định về việc tổ …

Read More »

Quyết định 3733/2002/QĐ – BYT

Quyết định 3733/2002/QĐ – BYT là quyết định của bộ trưởng bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Đây là những hướng dẫn cơ bản cho việc thiết kế hệ thống, vị …

Read More »

DANH SÁCH LUẬT CẬP NHẬT

Dear cả nhà, gửi cả nhà bản tóm tắt những luật cần biết về ATLĐ, môi trường, lao động, PCCC…. Đây là những văn bản cần biết khi muốn thực hiện tốt công việc của mình Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người, và tất nhiên đây không phải …

Read More »