Home / Tài liệu an toàn

Tài liệu an toàn

An toàn không gian kín

Có thấy mấy bạn chia sẻ lên đây cơ mà đọc thấy nhiều chữ quá. Ad cũng chưa đọc qua luôn. Share cho mọi người tham khảm. Tài liệu của ThS Lê Đình Khải Bạn có thể tải về tại đây:

Read More »

Checklist máy trộn Bê tông

Một số checklist an toàn cho máy trộn bê tông cho mọi người tham khảo! THAM SỐ KỸ THUẬT MÁY HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG HÌNH CHỤP PHIẾU BẢO DƯỠNG PHIẾU THEO DÕI VẬN HÀNH MÁY PHIẾU THEO DÕI SỬ DỤNG MÁY Bạn có thể tải về tại đây:

Read More »