Recent Posts

Luật 84/2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động

  QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Luật số: 84/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015   LUẬT An toàn, vệ sinh lao động         Căn cứ Hiến pháp nước Cộng …

Read More »

Viết báo cáo tai nạn lao động theo thông tu 12

Tải Form mẫu:Mau Bao cao tai nan lao doanh nghiep 2012 Cơ sở đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh nào thì phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đó; báo cáo phải gửi trước …

Read More »

Hướng dẫn an toàn làm việc với giàn giáo

Trước khi lắp đặt, sử dụng phải kiểm tra giàn giáo có sự biến dạng, rạn nứt, mòn rĩ hoặc thiếu các bộ phận. Khi lắp dựng sử dụng và tháo dở giàn giáo phải theo quy định, yêu cầu kỹ thuật của thiết kế (gồm cả những chỉ dẫn, …

Read More »

Hướng dẫn an toàn làm việc trên cao

Những ai hội đủ các tiêu chuẩn sau đây mới được làm việc trên cao Nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước quy định (tuy nhiên chỉ nên sử dụng người khỏe). Có chứng chỉ sức khỏe do trung tâm y tế cấp (phụ nữ có thai, những …

Read More »