Recent Posts

An toàn trong phòng thí nghiệm

Hôm nay mình giới thiệu các bạn cuốn sách cẩm nan an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm Đây là cuốn sách được xuất bản của tổ chức y tế thế giới được xuất bản lần 3, là một tài liệu rất cần thiết và bổ ích cho cán …

Read More »

Một số thuật ngữ An toàn

  Accident – An unplanned event that results in harm to people, damage to property or loss to process. Tai nạn – Một tình huống bất ngờ dẫn đến thương tật cho con người, hư hỏng tài sản hoặc thiệt hại cho một quá trình. Accident Causation – The many …

Read More »

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH MAY

Hôm nay HSE VIỆT chia sẻ bạn cuốn sách an toàn lao động trong nghề may. Để đa dạng trong kiến thức của người an toàn thì ngành nào bạn cũng nên biết ngành may mặc thì như thế nào. vì mỗi ngành sẽ có những điểm khác biệt nhau …

Read More »

Tình hình tai nạn lao động năm 2015

Bạn có thể tải về tại đây:  Bạn có thể xem bên dưới! BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI _____________ Số: 537 /TB – LĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________________ Hà Nội, ngày 26  tháng …

Read More »