Recent Posts

An toàn và an ninh hóa chất

Thấy tài liệu hay  nên chia sẽ cho các bạn! An toàn và an ninh hóa chất. Tại sao phải lo lắng về an toàn hóa chất? Tại sao phải lo lắng về an ninh hóa chất? Những nét cơ bản về an toàn phòng thử nghiệm hóa? Các yếu …

Read More »

Nhận diện rủi ro

Nhận diện được các mối nguy chính là cách giảm thiểu các rủi ro dẫn đến tai nạn lao động. Nguồn: sưu tầm

Read More »