Recent Posts

Cho nhận tài liệu

Hiện tại ad đang muốn tạo dựng một không gian tài liệu cho toàn thể mọi người. Vậy nên ad mở cổng chia sẻ này cho toàn bộ mọi người cùng tham gia.   Bạn có tài liệu hay. Oke Good nhưng mà chưa đủ. bạn cần có nhiều tài …

Read More »

An toàn khi làm việc trên cao

Chia sẻ tới các bạn tài liệu an toàn khi làm việc trên cao phiên bản tiếng anh, các bạn có thể tham khảo nhé. Link tải về: An toàn làm việc trên cao

Read More »

Quyết định 3733/2002/QĐ – BYT

Quyết định 3733/2002/QĐ – BYT là quyết định của bộ trưởng bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Đây là những hướng dẫn cơ bản cho việc thiết kế hệ thống, vị …

Read More »