Recent Posts

Quy trình cấp giấy xác nhận hoá chất nguy hiểm

Trình tự thực hiện Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Công Thương. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và …

Read More »