Recent Posts

An toàn công tác đào đất

Công tác đào móng, đào đất là công tác hầu như không thể thiếu trong các công trình xây dựng, vậy nên vấn đề an toàn của công tác đào đất rất quan trọng ban nên thực hiện các công tác sau: NLĐ khi tham gia công việc đào đất …

Read More »

Checklist máy trộn Bê tông

Một số checklist an toàn cho máy trộn bê tông cho mọi người tham khảo! THAM SỐ KỸ THUẬT MÁY HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG HÌNH CHỤP PHIẾU BẢO DƯỠNG PHIẾU THEO DÕI VẬN HÀNH MÁY PHIẾU THEO DÕI SỬ DỤNG MÁY Bạn có thể tải về tại đây:

Read More »