Recent Posts

Checklist máy trộn Bê tông

Một số checklist an toàn cho máy trộn bê tông cho mọi người tham khảo! THAM SỐ KỸ THUẬT MÁY HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG HÌNH CHỤP PHIẾU BẢO DƯỠNG PHIẾU THEO DÕI VẬN HÀNH MÁY PHIẾU THEO DÕI SỬ DỤNG MÁY Bạn có thể tải về tại đây:

Read More »

Thông tư 66/2014/TT

HSEVIET chia sẻ tới các bạn thông tư 66/2014/TT-BCA quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, kiểm định, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thống kê, báo cáo, nội quy an toàn, hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy; vận chuyển chất, …

Read More »