Recent Posts

Song thai dính liền chỉ có một trái tim

Thai phụ ở bệnh viện đa khoa Tuyên Quang đang được theo dõi song thai hiếm và nguy kịch, bởi hai cháu chung một tim.  Thai phụ 21 tuổi lần đầu mang thai, ngày 18/6 đến Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang siêu âm thì nhận kết quả đang mang …

Read More »