Home / Tài liệu an toàn / Nếu không có dây an toàn thì sao?

Nếu không có dây an toàn thì sao?

Nếu không có dây an toàn thì sao nhĩ!

Dưới đây là một số hình ảnh mà khi gặp sự cố. Một bài học kinh nghiệm quý bấu

Chúc các bạn an toàn

Nếu không có dây an toàn thì sao?
5 (99.53%) 129 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.