Home / Tài liệu an toàn / MSDS của acid sunfuric H2SO4

MSDS của acid sunfuric H2SO4

Gởi các bạn MSDS của acid sunfuric H2SO4. Một trong những chất rất nguy hiểm mà các công việc cơ khi thường dùng để rữa, test bồn innox. Bạn nên tham khảo.

Bạn có thể tải về tại đây:

MSDS của acid sunfuric H2SO4
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.