Home / Luật an toàn

Luật an toàn

Thông tư 66/2014/TT

HSEVIET chia sẻ tới các bạn thông tư 66/2014/TT-BCA quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, kiểm định, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thống kê, báo cáo, nội quy an toàn, hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy; vận chuyển chất, …

Read More »

TT 07/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2016/TT – BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 Nội dung thông tư bao gồm:  Quy định về việc tổ …

Read More »

Thông tư 19/2016/TT-BYT

Thông tư 19/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Gồm có các nội dung chính: + Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe NLĐ (Hồ sơ VSLĐ, Quan trắc môi trường, Hồ …

Read More »