Home / Kiến thức an toàn (page 3)

Kiến thức an toàn

Hướng dẫn 5S cơ bản

    I. SEIRI – SÀNG LỌC SEIRI (sàng lọc) có nghĩa là loại bỏ những cái không cần thiết . Bước 1: Bạn hãy quan sát kỹ nơi làm việc của mình cùng với một vài đồng nghiệp. Hãy phát hiện và xác định những cái không cần thiết …

Read More »