Home / Kiến thức an toàn (page 2)

Kiến thức an toàn

BASIC FISRT AID

Basic advice on first aid at work What to do in an emergency   Priorities Your priorities are to: Assess the situation – do not put yourself in danger; Make the area safe; Assess all casualties and attend first to any unconscious casualties; Send for help – do not delay. …

Read More »

An toàn công tác đào đất

Công tác đào móng, đào đất là công tác hầu như không thể thiếu trong các công trình xây dựng, vậy nên vấn đề an toàn của công tác đào đất rất quan trọng ban nên thực hiện các công tác sau: NLĐ khi tham gia công việc đào đất …

Read More »