Home / ISO – OHS

ISO – OHS

Tài liệu ISO -Tham khảo

Chào các bạn. AD gởi các bạn tài liệu file ISO của công ty Hòa Hiệp. Hi vọng giúp các bạn tìm hiểu về ISO và một số quy trình Bạn có thể tải về tại đây:  

Read More »

Lợi ích của iso 9001

Có một ISO 9001 sẽ đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức của bạn nếu tổ chức tiếp cận triển khai ISO 9001 theo hướng thực tế. Điều này đảm bảo các hệ thống quản lý chất lượng được điều chỉnh, thực hiện để cải tiến kinh doanh và …

Read More »

Tiêu chuẩn ISO 45001

ISO 45001:2016- Tiêu chuẩn quốc tế mới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 một tiêu chuẩn chưa công bố Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn tiêu chuẩn quản lý, thiết lập để thay thế OHSAS 18001 . Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ …

Read More »