Home / Risk assessment / Đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro

Sau khi xác định các mối nguy hiểm, sau đó bạn phải quyết định như thế nào khả năng nó là tác hại sẽ xảy ra; tức là mức độ rủi ro và phải làm gì về nó. Rủi ro là một phần của cuộc sống hàng ngày và bạn có thể sẽ không để loại bỏ tất cả các rủi ro. Những gì bạn phải làm là đảm bảo rằng bạn biết về những rủi ro chính và những điều bạn cần phải làm gì để quản lý chúng có trách nhiệm.

Nói chung, bạn cần phải làm tất cả mọi thứ ‘mà thực tế’. Điều này có nghĩa là cân bằng mức độ rủi ro đối với các biện pháp cần thiết để kiểm soát các nguy cơ thực sự về mặt tiền bạc, thời gian hay gặp rắc rối. Tuy nhiên, bạn không cần phải hành động nếu nó sẽ được hiển nhiên không tương xứng với mức độ rủi ro.

Đánh giá rủi ro của bạn chỉ nên bao gồm những gì bạn hợp lý có thể được dự kiến sẽ biết – bạn không phải dự đoán trước những rủi ro không lường trước được.

risk

Nhìn vào những gì bạn đã làm, và các biện pháp kiểm soát bạn đã có tại chỗ.Tự hỏi bản thân minh:

  • Tôi có thể nhận được thoát khỏi những mối nguy hiểm hoàn toàn?
  • Nếu không, làm thế nào tôi có thể kiểm soát các rủi ro để hại là khó?

Một số bước thực tế bạn có thể mất bao gồm:

  • cố gắng một lựa chọn ít rủi ro
  • ngăn chặn truy cập đến các mối nguy hiểm
  • tổ chức công việc để làm giảm tiếp xúc với các nguy hiểm
  • cấp thiết bị bảo hộ
  • cung cấp các cơ sở phúc lợi xã hội như hỗ trợ đầu tiên và tắm rửa
  • liên quan và tư vấn lao động

Cải thiện sức khỏe và an toàn không cần phải chi phí rất nhiều. Ví dụ, đặt một tấm gương về một nguy hiểm, góc mù để giúp ngăn ngừa tai nạn xe là một biện pháp phòng ngừa, chi phí thấp xem xét các rủi ro. Không phải đề phòng đơn giản có thể chi phí cho bạn rất nhiều nếu một tai nạn xảy ra.

Liên quan đến công nhân của bạn, do đó bạn có thể chắc chắn rằng những gì bạn đề xuất để làm sẽ làm việc trong thực tế và sẽ không giới thiệu bất kỳ mối nguy hiểm mới.

Nếu bạn kiểm soát một số nơi làm việc tương tự có chứa các hoạt động tương tự, bạn có thể tạo ra một mô hình ” đánh giá rủi ro phản ánh các mối nguy hiểm chung và rủi ro gắn liền với các hoạt động này.

Bạn cũng có thể đi qua ‘mô hình’ đánh giá phát triển bởi các hiệp hội thương mại, cơ quan sử dụng lao động hoặc các tổ chức khác có liên quan với một hoạt động cụ thể. Bạn có thể quyết định áp dụng các đánh giá này ‘mô hình ở từng nơi làm việc, nhưng bạn chỉ có thể làm như vậy nếu bạn:

  • đáp ứng chính mình rằng ‘mô hình’ đánh giá là phù hợp với loại hình công việc
  • thích ứng với mô hình ” để các chi tiết của các tình huống làm việc riêng của bạn, bao gồm bất kỳ phần mở rộng cần thiết để trang trải các mối nguy hiểm và rủi ro không được đề cập trong các ‘mô hình’
Đánh giá rủi ro
4 (80%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.