Home / Tài liệu an toàn / Checklist máy trộn Bê tông

Checklist máy trộn Bê tông

Một số checklist an toàn cho máy trộn bê tông cho mọi người tham khảo!

  1. THAM SỐ KỸ THUẬT MÁY
  2. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG
  3. HÌNH CHỤP
  4. PHIẾU BẢO DƯỠNG
  5. PHIẾU THEO DÕI VẬN HÀNH MÁY
  6. PHIẾU THEO DÕI SỬ DỤNG MÁY

Bạn có thể tải về tại đây:

Checklist máy trộn Bê tông
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.