Home / Luật an toàn / Các điểm mới Luật an toàn, vệ sinh lao động

Các điểm mới Luật an toàn, vệ sinh lao động

So với quy định tại Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn, Luật An toàn vệ sinh lao động có một số điểm mới như sau:

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 1, mở rộng đối với tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, mở rộng đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động được quy định tại Điều 6, Điều 7, trong đó, lần đầu tiên quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Ngoài ra, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động Việt Nam được quy định tại khoản 1, 2 Điều nay, riêng việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của nhà nước.

 Ảnh minh họa.

Quy định việc tham gia bảo hiểu thất nghiệp lao động theo hình thức tự nguyện của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 6. Lần đầu tiên quy định người lao động không có quan hệ lao động được tham gia bảo hiểm thất nghiệp lao động (theo hình thức tự nguyện và có sự hỗ trợ của Nhà nước tùy theo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng ngân sách).

Bên cạnh đó, Luật cũng lần đầu tiên quy định cụ thể quyền, trách nhiệm an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác quy định tại Điều 8, 9, 10,11.

Luật cũng quy định mức đóng linh hoạt của người sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp…. tối đa 1% trên tổng quỹ lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động, quy định tại điều 43. So ới việc đóng cố định 1% trên tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, Luật này người sử dụng lao động sẽ đóng tối đa 1% theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, Luật bổ sung thêm hai nội dung chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp lao động BNN hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc; hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về thất nghiệp, BNN, Điều 56, 57 với các nội dung như: hỗ trợ học phí; khám chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo yêu cầu của coq quan BHXH; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng tại khoản 1, 2 Điều 14.

Cuối cùng, Luật quy định về tổ chức hội đồng an toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh, quy định tại Điều 88; quy định về thanh tra chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động, quy định tại điều 89, thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp trung ương và cấp tỉnh và quy định về cơ chế phối hợp về an toàn vệ sinh lao động, quy định tại điều 91.

Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các điểm mới Luật an toàn, vệ sinh lao động
4 (80%) 3 vote[s]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.