Home / Thanh Huyền

Thanh Huyền

Thông tư 66/2014/TT

HSEVIET chia sẻ tới các bạn thông tư 66/2014/TT-BCA quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm tra, kiểm định, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, thống kê, báo cáo, nội quy an toàn, hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy; vận chuyển chất, …

Read More »