Hàn làn một trong những nghề không thể thiếu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.Nghề này tiềm ẩn rất…