Gởi các bạn MSDS của acid sunfuric H2SO4. Một trong những chất rất nguy hiểm mà các công việc cơ…

Gởi bạn 12 nguyên tắc an toàn Bạn có thể tải về tại đây: [sociallocker][/sociallocker]