Nhân dịp sự kiện sắp tới “sinh nhật tròn 1 tuổi” của HSEVIET 11/11/2016 Thây mặt ban quản trị website…