Trẻ em và người lớn chết đuối âm thầm lặng lẽ. Chết đuối là nguyên nhân hàng đầu gây ra…