Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách dựng cẩu tháp, Vì chưa chắc tất cả mọi người đã…